Życie Jest Piękne


DO POBRANIA: REGULAMIN 2018 (PDF) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (PDF) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (DOC) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ  (PDF) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ  (DOC)

DOKUMENTY DO POBRANIA


Zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu na każdym etapie organizacyjnym, aż do wyboru przez jury zwycięskich i wyróżnionych fotografii, posługujemy się GODŁEM autora. Dlatego prosimy o przysyłanie prawidłowo przygotowanych zgłoszeń, na które składa się formularz zgłoszeniowy włożony do koperty opisanej godłem oraz nośnik z zapisanymi fotografiami opisany tym samym godłem.   Przygotuj kopertę oznaczoną godłem Godło: wymyślona nazwa identyfikująca zgłoszenie – […]

Przygotowanie zgłoszenia krok po kroku