Życie Jest Piękne


REGULAMIN XV EDYCJI ZJP (pdf)REGULAMIN XV EDYCJI ZJP (doc) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA OSÓB POWYŻEJ 18 ROKU ŻYCIA (pdf)FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA OSÓB POWYŻEJ 18 ROKU ŻYCIA (docx) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA OSÓB PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA (pdf)FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA OSÓB PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA (docx)      

DOKUMENTY DO POBRANIA


Zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu na każdym etapie organizacyjnym, aż do wyboru przez jury zwycięskich i wyróżnionych fotografii, posługujemy się GODŁEM autora. Dlatego prosimy o przysyłanie prawidłowo przygotowanych zgłoszeń, na które składa się formularz zgłoszeniowy włożony do koperty opisanej godłem oraz nośnik z zapisanymi fotografiami opisany tym samym godłem. Przygotuj kopertę oznaczoną godłem Godło: wymyślona nazwa identyfikująca zgłoszenie – pseudonim. […]

Przygotowanie zgłoszenia krok po kroku