Skład Jury konkursu “Życie jest piękne” 2011


24 X 2011r. o godz.11.00 odbyło się posiedzenie JURY w składzie:

Lidia Linda – modelka, fotograf

Jolanta Rycerska – Prezes Zarządu Głównego ZPAF

Andrzej Zygmuntowicz – Przewodniczący Rady Artystycznej ZPAF

Andrzej Borys – fotografik

Edward Kusztal – aktor

Krzysztof Jackowski – artysta malarz

Andrzej Zygmuntowicz – Przewodniczący Rady Artystycznej ZPAF

Urodzony w 1951 roku, mieszka w Warszawie. Absolwent Mechaniki Precyzyjnej na Politechnice Warszawskiej. Po studiach pracował jednocześnie jako konstruktor sprzętu optycznego i fotograf. Od 25 lat zajmuje się wyłącznie fotografią. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików i posiada dyplom mistrzowski w zawodzie fotograf.Jest kierownikiem Akademii fotoreportażu. Prowadzi zajęcia z “Teorii, estetyki i historii fotoreportażu”

Od 1973 roku wystawia swoje prace (dominująca tematyka to dokument i akt) na wystawach indywidualnych, grupowych i zbiorowych. Równolegle publikuje zdjęcia komercyjne w prasie, książkach i wydawnictwach reklamowych. Od 1989 roku zajmuje się edukacją fotograficzną, najpierw wykładał w Wyższym Studium Fotografii ZPAF-CAK, od 1998 w Collegium Civitas a od 2005 na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Aktywny organizator działań fotograficznych, zaczynał w Warszawskim Towarzystwie Fotograficznym, był jego prezesem w latach 1979-85, był prezesem ZPAF w latach 1991-94 a od 1992 do 2003 szefował Fundacji Konkurs Polskiej Fotografii Prasowej. Od 2005 przewodniczy Radzie Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików. Zajmuje się także refleksją teoretyczną na temat fotografii publikując teksty m. in. w Pozytywie, Fotografii, PDF, katalogach wystaw i albumach fotograficznych. Lubi długie spacery, szum fal i wiatru, jazz, spotkania rodzinne i towarzyskie, ciekawą literaturę, szczególnie iberoamerykańską oraz dobrze zjeść.

Lidia Linda

Polska prezenterka telewizyjna, fotograf, modelka. Zawodowo fotografią zajmuje się od 1985r. wykonując zdjęcia m.in. dla „Zwierciadła”, „Pani”, „Sukcesu”. Wykłada na Wydziale fotografii w Warszawskiej Szkole Filmowej. Działa w Fundacji Polska Jest Kobietą. Jest Dziennikarką Polsat Cafe. Redaktor naczelną magazyny internetowego FineLife.pl

Prywatnie, żona Bogusława Lindy.

Jolanta Rycerska – Prezes Zarządu Głównego ZPAF

Urodzona w Lublinie w 1971 roku. Filozof, fotograf, autorka tekstów poetyckich. Fotografią zajmuje się od 2000 roku. W styczniu 2004 roku została członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Od pięciu lat mieszka i pracuje w Warszawie. Fotografie prezentowała na kilkunastu wystawach fotograficznych. Kuratorka kilkudziesięciu wystaw i projektów. Aktualnie prezes Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Fotografików i kuratorka Galerii Jabłkowskich w Warszawie.

Edward Kusztal

ur. 19.III.1939 roku w Kielcach – polski aktor teatralny i filmowy.

W 1960 roku zdał egzaminy naWydział Aktorski do Szkoły Filmowej w Łodzi. Studia ukończył cztery lata później, a dyplom uzyskał w 1970. Wielokrotnie nagradzany był Dziką Różą – nagrodą Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Uhonorowany został odznaką “Zasłużony Działacz Kultury” (1978), a także odznaką “Za Zasługi dla Kielecczyzny” (1979). Jest również laureatem Nagrody Miasta Kielce (1996).

Do teatru trafił dzięki matce. Jego pierwszą rolą była rola Pasibrzucha w sztuce Ewy Szelburg-Zarembiny, którą zagrał w teatrze amatorskim w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, będąc w siódmej klasie szkoły podstawowej. W latach 1964-1967 występował na deskach Teatru Ziemi Opolskiej, od 1967 był aktorem Teatru im. S.Żeromskiego w Kielcach. Zagrał ponad sto ról teatralnych i około 80 filmowych.

Grał również w serialach, m.in. Przygody Pana Michała i Popielcu.

W latach 1994-1998 był radnym kieleckiej rady miasta.

Andrzej Borys

Fotografik, absolwent Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Kielcach (obecnie Politechnika Świętokrzyska) z dyplomem inżyniera mechanika (1974). Od 1977 zajmuje się fotografią zawodowo, od 1978 członek ZPAF.

Członek i współzałożyciel wielu grup twórczych m.in.: Studencka Grupa Fotograficzna “Kwant” w Kielcach (1970-1975), Klub “6 x 6” przy Pałacu Młodzieży w Warszawie (1975-1978), Fotoklub “Kontrast” w Kielcach (1970-1987) – prezes przez jedną kadencję, ZPAF (od 1978), prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF w latach 1990 -1994 oraz od 2002 do chwili obecnej.
Instruktor Fotografii kategorii “S”. Organizator wielu działań i plenerów artystycznych oraz wystaw o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, m.in.:
Pomysłodawca oraz organizator Międzynarodowych Plenerów Fotograficznych ART-EKO (od 1988). Pomysłodawca i współorganizator wystaw fotograficznych o zasięgu ogólnopolskim “Raport Ekologiczny” – Kielce 1991, 1992. Organizator i Komisarz ogólnopolskich plenerów i wystaw pt. “Świętokrzyskie w Obiektywie” w latach 2005-2008 r.

Krzysztof Jackowski

polski malarz uprawiający malarstwo sztalugowe. Był uczniem kieleckiego PSSP. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, dyplom otrzymał w 1960. Zrealizował kilkanaście wystaw indywidualnych oraz wziął udział w kilkunastu wystawach zbiorowych. Jest stałym uczestnikiem organizowanego przez  Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach cyklu “Przedwiośnie”, podczas którego był wielokrotnie wyróżniany, a w 1987 otrzymał Grand Prix.

Ogółem namalował ponad 900 obrazów, które znajdują się w muzeach, galeriach i kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą (głównie we Francji i Szwajcarii). Oprócz tego wykonał polichromię w kościołach w Szydłowie, Gnojnie, Obiechowie, Końskich oraz odnowił polichromię kościoła w Leszczynach.

W roku 2003 otrzymał nagrodę miasta Kielce, a w 2004 został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. 16 października 2007 otrzymał z rąk marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa nadany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.